Co je Autodiagnostika

Za posledních 10 let přibyl do oboru autoopravárenství termín automobilová diagnostika.Co to vlastne znamená? Automobilová diagnostika je cílený postup, který vede k odhalení závady na voze nebo k nastavení či změnám konfigurací jednotlivých zařízení. 


Autodiagnostiku delíme na:

  • komunikaci s řídícími jednotkami
  • meření průběhu napětí jednotlivých snímačů nebo akčních členů

Jaká autodiagnostika je lepší?

O tom, která z diagnostik je duležitejší, se vedou rozsáhlé diskuse, nicméně bez komunikace s řídícími jednotkami se v servisu určitě neobejdete. Zkuste vymazat pamět závad nebo nastavit servisní intervaly osciloskopem :-). Měřením průběhu napětí se spíše ujišťujeme o tom, zda je daný snímač skutečně vadný a není problém ve vedení či jinde ve voze.Komunikace s řídícími jednotkami 

Dále o autodiagnostice.

Světoví výrobci automobilů mají vlastní diagnostické přístroje pro komunikaci s řídícími jednotkami vozu, které vyrábějí, a tyto také přikazují používat svým autorizovaným servisům. V případě značky Škoda se dříve jednalo o přístroj VAG 1552, dnes je to zejména nový přístroj VAS 5051 nebo 5052. Fiat používá přístroj Examiner, Peugeot přístroj Diag, Renault přístroj Clip, Mercedes přístroj StarDiagnose, BMW přístroj Modic atd.
Tyto přístroje však bývají velmi drahé a pro neautorizovaný servis vetšinou nedostupné. Pro potřeby neautorizovaných, malých nebo i začínajících servisů, které také potřebují diagnostiku provádět, přinášíme na trh počítačové programy fungující stejně jako zmíněné diagnostické přístroje používané autorizovanými servisy. Jejich cena je však výrazně přijatelnější a jsou všeobecně dostupné.

Výhody našich počítacových systémů:

  • naprostou výhodou je jeden společný hardware(počítač), do kterého lze kupovat programy dle vlastních potřeb a možností
  • další výhodou jsou výborné grafické a paměťové vlastnosti počítače, což uživatel zvláště ocení při sledování grafu a při ukládání dat např. ze skušební jízdy
  • v neposlední řadě je nutno vyzdvihnout výhodu jednoduché aktualizace programu (zakoupený systém nezestárne jako je tomu např. u VAG 1552, který je dnes už jen lepší kalkulačkou).

Pro úplnost informací je ješte potřeba doplnit, že existují tzv. čtečky, což jsou jednoúčelová zařízení pouze pro čtení a mazání závad. Čtečky vetšinou neposkytují všechny funkce diagnostiky, mívají max. 4-řádkový displej (neexistuje možnost grafického sledování, nebo sledování z dálky např. od motoru), neumožňují ukládání hodnot např. ze zkušební jízdy, mají velmi nepohodlné ovládání a orientace v systému je prakticky nemožná.

Práve z těchto důvodů jsme se rozhodli vyvíjet, nabízet a prodávat programy pro diagnostiku, které překonávají výše zmíněné nedostatky diagnostických přístrojů. Vzhledem k tomu, že jsou diagnostiky jednotlivých značek automobilů naprosto odlišné, není možné pracovat s jedním softwarovým programem na všech automobilech všech značek. Každá tovární značka potřebuje vlastní diagnostický software. Od roku 2000 sice existuje jednotná norma pro diagnostiku motoru značená OBD II. Umožňuje funkce čtení závad, mazání závad, čtení měřených hodnot, testování komponent a lambda sondy.

OBD - On Board Diagnostics (palubní diagnostika) je hromadný název norem, které vznikly za účelem sjednotit kontrolu chodu, spalování motoru a emisní normy na celém světe. Cílem bylo umožnit autoservisům a stanicím meření emisí prověřit systémy ovlivňující spalování a řízení motoru jakéhokoliv vozidla. Tento projekt vznikal v letech 1996-2001, kdy postupně vznikaly normy ISO 9142, ISO 14230, SAE J 1979, SAE J1850 (VPW/PWM bus). V praxi tyto normy začaly platit v USA od roku 1996 a v Evropě od roku 2000 (nutno podotknout, že některé automobilky mají s podporou OBD2 problémy dodnes). Norma EOBD využívá pro komunikaci s vozem vedení K-LINE (v zásuvce PIN 7), některé nové vozy od roku 2004 využívají sběrnici CAN (v zásuvce PIN 6 a 14). Americké vozy z produkce General Motors využívají J1850 VPW (pin 2), vozy Ford do roku 2003 K-Line nebo J1850 PWM (PINy v zásuvce c. 2 a 10). Nástroj pro diagnostiku OBD se tedy pomocí nekteré z norem spojí s rídící jednotkou motoru a umožní otestovat systémy ovlivňující spalování a chod motoru.Nakonec je třeba zmínit se o programech pro přímý přístup do pamětí EEPROM. Tato funkce není soucástí profi diagnostiky, protože použití je naprosto odlišné. Programy pro přímý přístup do pamětí naleznete v sekci SW - přepis pamětí.

Měření průběhu napětí jednotlivých snímačů nebo akčních členů.Tato diagnostika je velmi výhodná v tom, že ji není potřeba dělit podle různých továrních značek, nebo ji lze použít na jakékoli automobily s palubním napetím 12 voltu. Tato diagnostika umožňuje přesné meření průběhu napěťových signálů jednotlivých snímačů a akčních členů automobilu digitálním osciloskopem. Tento způsob se osvědčil jako velmi úcinný prostředek k rychlému vyhledání závady v elektronice vozidel, ale není zde možné komunikovat s řídící jednotkou. Z toho je zřejmé, že pro profesionální provádění diagnostiky jsou potřeba oba způsoby. Naše firma nabízí všechny nutné nástroje jak pro sériovou a paralelní diagnostiku, tak pro přepis a čtení EEPROM.I v případě paralelní diagnostiky jsme se vydali cestou programu do počítače. Veríme, že si z naší bohaté nabídky vyberete.


www.auto-diagnostika.cz