Reset servisních intervalů VW, Audi, Seat, Škoda

Vozidla komunikující protokolem UDS mají kompletně přepracován systémservisních intervalů včetně jejich resetování a nastavování. Pro zpřehlednění zde uvádíme kompletní postupy pro reset a nastavení intervalů.

druh servisního intervalu lze rozpoznat podle PR-kódu, který je k nalezení na datovém štítku na podlaze zavazadlového prostoru nebo na první stránce servisní knížky. Pro tyto účely byly vyhrazeny PR-kódy QG a QI a podle toho je nutno zvolit postup při nulování nebo nastavení servisního intervalu

servisní intervaly QG byly využívány ve vozidlech do modelového roku cca 2012 a intervaly QI od roku 2013. Dodatkové číslo za druhem intervalu (např.: QG1) označuje zda se jedná o pevný nebo prodloužený interval výměny oleje. U obou druhů intervalů (QG i QI) lze nastavit pevně danou a nebo proměnlivou hranici výměny oleje


  • QG0 = pevný servisní interval
  • QG1 = proměnlivý intrval
  • QG2 = pevný prodloužený servisní interval

  • QI1 = pevný servisní interval 5000km nebo 365 dnů
  • QI2 = pevný servisní interval 7500km nebo 365 dnů
  • QI3 = pevný servisní interval 10000km nebo 365 dnů
  • QI4 = pevný servisní interval 15000km nebo 365 dnů
  • QI6 = proměnlivý intrval 30000km nebo 730 365 dnů