Co je Autodiagnostika

Za posledních 10 let přibyl do oboru autoopravárenství termín automobilová diagnostika.Co to vlastne znamená? Automobilová diagnostika je cílený postup, který vede k odhalení závady na voze nebo k nastavení či změnám konfigurací jednotlivých zařízení. 


Autodiagnostiku delíme na:

  • komunikaci s rídícími jednotkami
  • merení prubehu napetí jednotlivých snímacu nebo akcních clenu

Jaká autodiagnostika je lepší?

tom, která z diagnostik je duležitejší, se vedou rozsáhlé diskuse, nicméně bez komunikace s ř ídícími jednotkami se v servisu určitě neobejdete. Zkuste vymazat pamět závad nebo nastavit servisní intervaly osciloskopem :-). Měřením průběhu napětí se spíše ujišujeme o tom, zda je daný snímač skutecne vadný a není problém ve vedení či jinde ve voze.Komunikace s řídícími jednotkami 

Dále o autodiagnostice.

Světoví výrobci automobilu mají vlastní diagnostické přístroje pro komunikaci s ř ídícími jednotkami vozu, které vyrábějí, a tyto také přikazují používat svým autorizovaným servisum. V případe značky škoda se dříve jednalo o přístroj VAG 1552, dnes je to zejména nový přístroj VAS 5051 nebo 5052. Fiat používá přístroj Examiner, Peugeot přístroj Diag, Renault přístroj Clip, Mercedes přístroj StarDiagnose, BMW přístroj Modic atd.
Tyto přístroje však bývají velmi drahé a pro neautorizovaný servis vetšinou nedostupné. Pro potreby neautorizovaných, malých nebo i zacínajících servisu, které také potrebují diagnostiku provádet, prinášíme na trh pocítacové programy fungující stejne jako zmínené diagnostické přístroje používané autorizovanými servisy. Jejich cena je však výrazne prijatelnejší a jsou všeobecne dostupné.

Výhody našich počítacových systémů:

  • naprostou výhodou je jeden spolecný hardware(pocítac), do kterého lze kupovat programy dle vlastních potreb a možností
  • další výhodou jsou výborné grafické a pameové vlastnosti pocítace, což uživatel zvlášte ocení pri sledování grafu a pri ukládání dat napr. ze skušební jízdy
  • v neposlední rade je nutno vyzdvihnout výhodu jednoduché aktualizace programu (zakoupený systém nezestárne jako je tomu napr. u VAG 1552, který je dnes už jen lepší kalkulackou).

Pro úplnost informací je ješte potreba doplnit, že existují tzv. ctecky, což jsou jednoucelová zarízení pouze pro ctení a mazání závad. Ctecky vetšinou neposkytujívšechny funkce diagnostiky, mívají max. 4-rádkový displej (neexistuje možnost grafického sledování, nebo sledování z dálky napr. od motoru), neumožòují ukládání hodnot napr. ze zkušební jízdy, mají velmi nepohodlné ovládání a orientace v systému je prakticky nemožná.

Práve z techto duvodu jsme se rozhodli vyvíjet, nabízet a prodávat programy pro diagnostiku, které prekonávají výše zmínené nedostatky diagnostických přístroju. Vzhledem k tomu, že jsou diagnostiky jednotlivých znacek automobilu naprosto odlišné, není možné pracovat s jedním softwarovým programem na všech automobilech všech značek. Každá tovární značka potrebuje vlastní diagnostický software. Od roku 2000 sice existuje jednotná norma pro diagnostiku motoru znacená OBD II. Umožòuje funkce ctení závad, mazání závad, ctení meřených hodnot, testování komponent a lambda sondy.

OBD - On Board Diagnostics (palubní diagnostika) je hromadný název norem, které vznikly za účelem sjednotit kontrolu chodu, spalování motoru a emisní normy na celém světe. Cílem bylo umožnit autoservisum a stanicím meření emisí proverit systémy ovlivòující spalování a rízení motoru jakéhokoliv vozidla. Tento projekt vznikal v letech 1996-2001, kdy postupne vznikaly normy ISO 9142, ISO 14230, SAE J 1979, SAE J1850 (VPW/PWM bus). V praxi tyto normy zacaly platit v USA od roku 1996 a v Evrope od roku 2000 (nutno podotknout, že nekteré automobilky mají s podporou OBD2 problémy dodnes). Norma EOBD využívá pro komunikaci s vozem vedení K-LINE (v zásuvce PIN 7), nekteré nové vozy od roku 2004 využívají sbernici CAN (v zásuvce PIN 6 a 14). Americké vozy z produkce General Motors využívají J1850 VPW (pin 2), vozy Ford do roku 2003 K-Line nebo J1850 PWM (PINy v zásuvce c. 2 a 10). Nástroj pro diagnostiku OBD se tedy pomocí nekteré z norem spojí s rídící jednotkou motoru a umožní otestovat systémy ovlivòující spalování a chod motoru.Nakonec je treba zmínit se o programech pro prímý prístup do pametí EEPROM. Tato funkce není soucástí profi diagnostiky, protože použití je naprosto odlišné. Programy pro prímý prístup do pametí naleznete v sekci SW - prepis pametí.

Merení prubehu napetí jednotlivých snímacu nebo akcních clenu.Tato diagnostika je velmi výhodná v tom, že ji není potreba delit podle ruzných továrních znacek, nebo ji lze použít na jakékoli automobily s palubním napetím 12 voltu. Tato diagnostika umožòuje presné merení prubehu napeových signálu jednotlivých snímacu a akcních clenu automobilu digitálním osciloskopem. Tento zpusob se osvedcil jako velmi úcinný prostredek k rychlému vyhledání závady v elektronice vozidel, ale není zde možné komunikovat s rídící jednotkou. Z toho je zrejmé, že pro profesionální provádení diagnostiky jsou potreba oba zpusoby. Naše firma nabízí všechny nutné nástroje jak pro sériovou a paralelní diagnostiku, tak pro prepis a ctení EEPROM.I v prípade paralelní diagnostiky jsme se vydali cestou programu do pocítace. Veríme, že si z naší bohaté nabídky vyberete.


www.auto-diagnostika.cz