Kódování jednotek ABS 8.2, MK100 a ESP 9.0i

Do on-line služeb přidáváme výpočet kryptovaného kódování pro jednotky brzd MK60, ESP_MK25A_XT, ABS 8.2, MK100 a ESP 9.0i objednací čísla 6R0-907-379-X a 6R0-907-379-X. Tyto jednotky mají kódování závislé na VIN vozidla a tak má kažné vozidlo unikátní kódování. Stejně jako v případě jednotek MK60 EC1 systém funguje tak, že uživatel v okně řídící jednotky klikne na tlačítko on-line služby, program odešle na server data vozidla a následně je vypočteno kódování přímo pro dané vozidlo. Jedním kliknutím pak uživatel odešle vypočtený kód do vozidla.