Snižte spotřebu paliva a ochraňte své auto s DPF Control

Zařízení DPF Control vám pomůže snížit spotřebu vašeho vozidla a ochránit jeho důležitou součást – výfukový systém. Můžete tak ušetřit nemalé výdaje za údržbu a opravy svého auta.

V tomto článku vám vysvětlíme, jak zařízení funguje a zjistíte, proč se vám vyplatí si ho pořídit.

Co je DPF filtr

Začneme vysvětlením základního kamene našeho článku.

DPF filtr má většina moderních vozidel kvůli tomu, že dokáže zachytávat pevné částice znečišťující životní prostředí, které produkují motory při spalování. Tyto částice se ve filtru shromažďují, postupně ho zanášejí a mohou ho dokonce úplně ucpat. Proto se musí DPF filtr průběžně čistit neboli regenerovat.

DPF Control

Regenerace aneb čištění DPF filtru

O regeneraci DPF filtru se automaticky stará řídicí jednotka motoru.

Jakmile zjistí, že je filtr zanesený na určitou hodnotu, spustí proces regenerace. K tomu potřebuje odpovídající teplotu výfukového systému, proto k regeneraci může docházet pouze v případě, že je motor dostatečně zahřátý. Při splnění těchto podmínek se pevné částice v DPF filtru zahřejí tak, že téměř bezezbytku shoří.

Regenerace probíhá:

 • v určitých kilometrových intervalech,
 • v závislosti na stylu jízdy,
 • dle nastaveného řídicího algoritmu,
 • podle kapacity filtru.

Doba regeneračního procesu trvá průměrně 10 minut a ve většině automobilů probíhá tak, aby uživatel nezaznamenal, že se s motorem děje něco neobvyklého.

Přerušení regenerace DPF filtru

A nyní se tak dostáváme k důvodu, proč by DPF Control měl být součástí výbavy i vašeho vozidla.

Pokud totiž řídicí jednotka (bez vědomí řidiče) zahájí proces regenerace a řidič v tuto dobu vypne motor, proces se přeruší a částice z filtru se nespálí všechny. V takovém případě se řídicí jednotka bude snažit při příští jízdě dokončit regeneraci opětovným zahřátím DPF.

Přerušování regenerace může mít za následek:

 • zvýšenou spotřebu paliva,
 • nadměrnou tepelnou zátěž výfukového systému a samotného filtru,
 • snížení životnosti DPF filtru, katalyzátoru a turbodmychadla,
 • v extrémním případě zanesení DPF filtru a kolaps celého systému.

Získejte kontrolu nad regenerací vašeho filtru

Zařízení DPF Control vám poskytne plnou kontrolu nad procesem regenerace DPF filtru.

Při každé regeneraci vás informuje o zahájení procedury, jejím průběhu a konci, a to zvukovým (bzučák) a světelným (dioda) znamením. DPF Control vám pomůže u vašeho dieselového (naftového) vozidla koncernu Volkswagen Group:

 • snížit spotřebu paliva,
 • prodloužit životnost DPF,
 • ochránit motor a turbodmychadlo.

Jak to přesně funguje?

DPF Control během jízdy aktivně komunikuje s řídicí jednotkou motoru a hlídá množství částic ve filtru. Když zařízení detekuje pokles množství částic, který znamená skutečný začátek procesu regenerace, signalizuje to dlouhým pípnutím a zapne LED diodu. Informuje tak řidiče o právě probíhající regeneraci. Po jejím dokončení oznámí zařízení DPF Control krátkým zvukovým signálem konec procesu vyhoření filtru DPF a zhasne LED diodu.

Řidič tak může optimalizovat svou jízdu, nepřerušit proces regenerace DPF (např. zastavením nebo vypnutím motoru) a tím ušetřit palivo a peníze výrazným prodloužením životnosti dílů výfukového systému.

V neposlední řadě lze pozorováním doby nebo vzdálenosti mezi regeneracemi diagnostikovat činnost DPF filtru. Příliš časté spouštění procesu regenerace vás upozorní na značně zvýšený obsah nečistot / usazenin ve filtru DPF a tudíž na nutnost jeho odborného vyčištění.

Zařízení DPF Control může být trvale zapojeno v zásuvce Vašeho vozu, při vypnutém zapalování neodebírá z baterie žádný proud.

Pokrytí řídicích jednotek motorů a podporované kódy motorů najdete ZDE.

Prodloužení životnosti DPF filtru

Čistotu a životnost filtru můžete zlepšit a prodloužit i vy.

Ptáte se jak? Dbejte na následující:

 • správný styl jízdy a provoz vozidla
 • kvalitní palivo
 • správná olejová náplň
 • kvalitně probíhající regenerační proces díky DPF Control.

Vyhnete se tak příliš častým návštěvám servisu a nákladným opravám.

Funkční DPF filtr je rovněž zásadní pro splnění předpisů emisních norem a důležitý pro ochranu životního prostředí.

DPF Control