Nulování servisní prohlídky QI

Podmínky:

- otáčky motoru = 0
- Některé řídící jednotky mohou vyžadovat, aby v diagnostickém nástroji bylo uloženo nenulové číslo dílny, importéra a zařízení. Jedná se o identifikaci servisu / diagnostického nástroje, kterou přiděluje výrobce koncernu Volkswagen. Mohou být vyžadovány konkrétní hodnoty a nebo v některých případech stačí, aby byly hodnoty nenulové.

- platí pouze pro řídící jednotky s protokolem UDS

 

Poznámka:

- U vozidel s PR-kódy QI se nulování servisu výměny oleje a inspekční kontroly provádí oděleně (WIV i FIX) i v případě, že k oběma servisním událostem došlo současně. Vždy je tedy nutné provést také kontrolu druhé servisní události než je právě prováděna. Například při servisu výměny oleje je nutné kontrolovat za jak dlouho nastane událost Inspekce

 

- pokud jednotka nepřijímá vámi ukládané hodnoty, může se stát, že je zablokována předchozím neúspěšným pokusem. V takovém případě vypněte zapalování na 2 minuty a zkuste operaci znovu

- může se stát, že v jednotce nelze nastavit požadovaný interval z důvodu, že byly hodnoty intervalu dříve neodborně změměny. V takovém případě proveďte kompletní nastavení intervalu pomocí postupu pro změnu intervalu

 

 

 

 

 

spojit se s řídící jednotkou 17 - přístrojová deska

 

 

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: ujetá vzdálenost od poslední inspekce závislé na počtu ujetých km

vložit hodnotu: 0 (km)

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: čas od poslední inspekce závislé na čase

vložit hodnotu: 0 (dnů)

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: max. čas do příští inspekce závislé na čase

vložit hodnotu: 365 (dnů)

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: max dráha do příští inspekce závislé na počtu ujetých km

vložit hodnotu: 30000 (km)

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: nulovací hodnota pro příští inspekci závislé na ujeté dráze

vložit hodnotu: 30000 (km)

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - FIX: nulovací hodnota pro příští inspekci závislé na čase

vložit hodnotu: 365 (dnů)

Start