Reset servisních intervalů VW

Vozidla komunikující protokolem UDS mají kompletně přepracován systémservisních intervalů včetně jejich resetování a nastavování. Pro zpřehlednění zde uvádíme kompletní postupy pro reset a nastavení intervalů.

druh servisního intervalu lze rozpoznat podle PR-kódu, který je k nalezení na datovém štítku na podlaze zavazadlového prostoru nebo na první stránce servisní knížky. Pro tyto účely byly vyhrazeny PR-kódy QG a QI a podle toho je nutno zvolit postup při nulování nebo nastavení servisního intervalu

servisní intervaly QG byly využívány ve vozidlech do modelového roku cca 2012 a intervaly QI od roku 2013. Dodatkové číslo za druhem intervalu (např.: QG1) označuje zda se jedná o pevný nebo prodloužený interval výměny oleje. U obou druhů intervalů (QG i QI) lze nastavit pevně danou a nebo proměnlivou hranici výměny oleje

Označení QG1 a QG2 se nadále používá, ale již pouze jako označení hardware pro řízení prodloužených servisních intervalů (např. snímač hladiny oleje a snímač teploty oleje). Může se tak stát, že vozidlo nese označení jak QG (hradware), tak QI (systém resetu intervalu). Označení QG se však již na datovém štítku vozu neuvádí.

 

QG0 = pevný servisní interval 15000km

QG1 = proměnlivý interval - WIV

QG2 = pevný prodloužený servisní interval - WIV

 

QI1 = pevný servisní interval 5000km nebo 365 dnů

QI2 = pevný servisní interval 7500km nebo 365 dnů

QI3 = pevný servisní interval 10000km nebo 365 dnů

QI4 = pevný servisní interval 15000km nebo 365 dnů

QI6 = proměnlivý interval 30000km nebo 730 dnů