Vynulování intervalu QG

Podmínky:

- otáčky motoru = 0
- Některé řídící jednotky mohou vyžadovat, aby v diagnostickém nástroji bylo uloženo nenulové číslo dílny, importéra a zařízení. Jedná se o identifikaci servisu / diagnostického nástroje, kterou přiděluje výrobce koncernu Volkswagen. Mohou být vyžadovány konkrétní hodnoty a nebo v některých případech stačí, aby byly hodnoty nenulové.
- platí pouze pro řídící jednotky s protokolem UDS

 

Poznámka:

- pokud jednotka nepřijímá vámi ukládané hodnoty, může se stát, že je zablokována předchozím neúspěšným pokusem. V takovém případě vypněte zapalování na 2 minuty a zkuste operaci znovu

- může se stát, že v jednotce nelze nastavit požadovaný interval z důvodu, že byly hodnoty intervalu dříve neodborně změměny. V takovém případě proveďte kompletní nastavení intervalu pomocí postupu pro změnu intervalu

 

spojit se s řídící jednotkou 17 - přístrojová deska

 

 

10 - Přizpůsobení  kanál - WIV: Nulování WIV

 

uložená hodnota: vynulovat = servis není vyžadován, upozornění na přístrojové desce nesvítí
uložená hodnota: výstraha aktivní = servis je vyžadován, upozornění na přístrojové desce svítí

 

 

vložit hodnotu: vynulovat

Start