Změna na proměnlivý servisní interval QG1

Podmínky:

- otáčky motoru = 0
- Některé řídící jednotky mohou vyžadovat, aby v diagnostickém nástroji bylo uloženo nenulové číslo dílny, importéra a zařízení. Jedná se o identifikaci servisu / diagnostického nástroje, kterou přiděluje výrobce koncernu Volkswagen. Mohou být vyžadovány konkrétní hodnoty a nebo v některých případech stačí, aby byly hodnoty nenulové.
- platí pouze pro řídící jednotky s protokolem UDS

 

Poznámka:

- pokud jednotka nepřijímá vámi ukládané hodnoty, může se stát, že je zablokována předchozím neúspěšným pokusem. V takovém případě vypněte zapalování na 2 minuty a zkuste operaci znovu

- může se stát, že v jednotce nelze nastavit požadovaný interval z důvodu, že byly hodnoty intervalu dříve neodborně změměny. V takovém případě proveďte kompletní nastavení intervalu pomocí postupu pro změnu intervalu

 

 

 

 

 

spojit se s řídící jednotkou 17 - přístrojová deska

 

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - stav WIV resp. SIA

vložit hodnotu: WIV resp. SIA zapnuto

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - volba WIV resp. SIA

vložit hodnotu: WIV

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - hladina oleje

vložit hodnotu: hladina oleje - vyhodnocení - ANO

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - tlak oleje

vložit hodnotu: tlak oleje - dynamický

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - přijímač rádiově řízených hodin

vložit hodnotu: přijímač rádiově řízených hodin - NE

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - kvalita oleje

vložit hodnotu: dobrá kvalita oleje

Start

 

10 - Přizpůsobení kanál - WIV: kódování prodloužených servisních intevralů - TOG

vložit hodnotu: spojen s panelem přístrojů - ANO

Start